Therapievormen

Ik ben gespecialiseerd in:

1.Cognitieve Gedragstherapie

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt, bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Binnen gedragstherapie brengen therapeut en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doen cliënt en therapeut samen.

2.Psychodynamische therapie

Psychodynamica is een nieuwe vorm van coaching waarin de beste technieken uit diverse technieken worden gecombineerd. De naam klinkt misschien nog wat onbekend maar tijdens de behandeling is uiteindelijk niet de naam van belang, maar wel het resultaat.

Bij psychodynamische coaching, worden allerlei gedachten, gevoelens en ideeën van de cliënt(e) dynamisch, dus actief en continue, in beweging gezet. Door intensieve gesprekken en technieken leert je anders om te gaan met je oude overlevingsstrategieën en gewoonten waar je en je omgeving last van hebben. Ik activeert je om zelf oplossingen te zoeken die echt goed bij je passen. Daardoor kunt je je de nieuwe ideeën en inzichten ook helemaal eigen maken. Er worden dus geen standaard trucjes aangeboden.

Je ervaart bij psychodynamica de intensiteit van emoties en blokkades, de opluchting en de verhelderende inzichten. Het nieuwe denken en handelen, komen dan echt vanuit jezelf en na een aantal sessies heb je meer sturingsmogelijkheden.